Намалете оперативната си работа

Увеличете продуктивността си, като имате достъпност по всяко време и всяко място до документи и фактури. Клиентите и партньорите ви сами ще могат да записват документи в собствени папки, достъпни само за тях и вашия екип.

3-icon-users

Настройка на потребители и групи с нива на достъп

icon-data

Миграция на данните

4-icon-mail

Поща с персонален домейн

3-icon-office

Лицензирани копия на Microsoft Office

icon-gdpr-6

Покриване на много от изискванията по GDPR

Счетоводство 365 – решение, което Ви предоставя възможност за:

336Х280
­
­
  • По-лесно събиране на информация от клиенти и партньори всеки месец.
  • Документите могат да бъдат записвани в собствена папка във всички удобни формати, сканирани или снимани с телефон.
  • Наличната документация (документооборота) е достъпна за целия ви екип или конкретни потребители от различни устройства и навсякъде.
  • Вече е възможно различни хора да работят едновременно по един и същ документ с информация затова кой и кога го е записал или променил, както и различните му версии във времето
  • Без спам и вируси в електронна ви поща.

Свържете се с нас, за повече информация като ни се обадете или попълните формата