Телеметрия

Изграждане на системи за отдалечен контол и управление на температура, влажност, осветеност, консумация на електроенергия и други през интернет или GSM.