Виртуални сървъри

Всеки знае колко е трудно и скъпо поддържането на собствена инфраструктура. Закупуването на собствен сървър е най-малкото предизвикателство. Необходимостта от отделно климатизирано помещение с контролиран достъп, непрекъсваеми токозахранващи устройства, чиито батерии се подменят регулярно, дублирането на всяко едно устройство за да може работата да продължи при дефектиране на някое от тях, лицензирането и не на последно място сметката за ток, определят доста висока себестойност. С навлизането на виртуализацията и облачните услуги, създадохме клъстери за частни или хибридни облачни услуги, изцяло изградени на базата на решения от Microsoft.

Инфраструктурата като услуга (IaaS), Софтуер като услуга (SaaS), Платформа като услуга (PaaS), Ви помагат да намалявате разходите, свързани със закупуване на хардуер, софтуер, помещения и наемане на квалифициран персонал, който да се грижи за тяхната поддръжка, заплащате единствено за използваните услуги, които определяте сами, променяте по всяко време необходимите ви пространство и ресурси и така адекватно посрещате пиковете и спадовете в бизнес средата,като в същото време разполагате с достъп до необходимата ви информацията от всяка точка на планетата и освобождавате време, необходимо за IT задачи, а го насочвате към ключови за Вашия бизнес дейности.